Acupunctuur is het balanceren van de energiestroom in het lichaam waardoor klachten verdwijnen, emoties opklaren en een gevoel van rust over je heen komt. Het bevordert een herstel van kracht en energie.

Acupunctuur is een voortvloeisel uit de gedachtenwereld van de oude Chinezen die de verbintenis legden tussen de krachten van Hemel, Aarde en Mens. In deze geneeswijze staat het concept van Yin en Yang centraal.

Yang is de uitgaande scheppende kracht en Yin de terugkerende oplossende kracht. Beide krachten zijn werkzaam in de gehele natuur.

Deze Yin en Yang bewegingen manifesteren zich in ons lichaam als energiestromen , door de Chinezen Qi genoemd.  Zoals in het landschap van de aarde het water in rivieren stroomt, zo loopt de Qi door de meridianen in ons lichaam.

De energie stroomt constant van boven naar beneden, van Yang meridianen naar Yin meridianen en omgekeerd.  Wanneer de stroom onvoldoende is of uit balans gebracht, raken Yin en Yang uit evenwicht en ontstaan er pijnen of ziekten.

Door op acupunctuurpunten, knooppunten van energie op de meridianen, dunne naalden te steken,  kan de energie weer in evenwicht worden gebracht.

Hierdoor herstellen zieke weefsels zich in het lichaam en verdwijnen pijnen. Deze manier van genezen is ontdekt doordat tijdens de jacht en op het strijdveld mensen verwond raakten door pijlen, die een genezende werking bleken te hebben op al bestaande kwalen. Tegenwoordig gebruiken we dunne naaldjes.